Všeobecné obchodné podmienky

obchodná spoločnosť
Patrik Osuský - Paint
so sídlom Kukučínova 1139/2, 908 51 Holíč
IČ: 44340605
DIČ: 1070816142
IČDPH: SK1070816142
spoločnosť zapísaná na okresnom úrade Senica pod číslom živnostenského registra: 240-18870
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.greckyolivovyolej.eu

 

Dokumenty k stiahnutiu

V Holíči dňa 1.1.2019
Patrik Osuský – Paint